Chód w postawie wyprostowanej – kontynuacja

Następną zasadniczą cechą hominidalną jest duża objętość mózgu. Sir Arthur Keith stwierdza , że „w każdym znanym przypadku, gdy wymiary mózgu nie osiągały objętości 900 cm3, posiadacz tego mózgu okazywał się być idiotą lub imbecylem. W żadnym przypadku pojemność antropoidalna nie przekroczyła 650 cm3”. Tak więc normalna istota ludzka musi posiadać stosunkowo pojemną czaszkę, zdolną do pomieszczenia dużego mózgu. Dodatkowych informacji dostarcza kształt i złożoność mózgu. Szczegóły te można zbadać na podstawie gipsowych odlewów wnętrza czaszek, o ile szczątki szkieletowe są wystarczająco kompletne i czyste, aby można było sporządzić takie odlewy. Stopnia złożoności mózgu nie można jednak objąć dokładnymi pomiarami i dlatego przy badaniu stopnia człowieczeństwa może on służyć jedynie jako pomocniczy wskaźnik jakościowy.

Wymiary mózgu nie stanowią jednak niezawodnego kryterium człowieczeństwa, ze względu na ogromne różnice występujące normalnie we wszystkich, nawet przedhistorycznych, społecznościach. Na przykład, szczątki Pithecanthropus z górnej jaskini w Czoukou- tien wykazują objętość czaszek rzędu od około 800 do 1300 cm3, czyli rozpiętość niemal równą różnicy pomiędzy objętością czaszki współczesnej małpy człekokształtnej a czaszki człowieka. Jest to jednak przypadek raczej odosobniony, cała zaś społeczność jako taka wykazuje rozpiętość w pojemności czaszek w granicach od starego mężczyzny Ajna do młodej dziewczyny melanezyjskiej.

Jednakże, jak podkreśla Sir Arthur Keith, małpy człekokształtne nie mają dużych mózgów, zaś normalni ludzie – małych. Od 100 000 lat wymiary mózgu ludzkiego ciągle się powiększały, osiągając przeciętną 1480 cm3 u współczesnego Europejczyka . Jest to właśnie jeden z faktów świadczących o rozwoju człowieka, stanowiącego przedmiot naszych dociekań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>