Dostępny materiał szkieletowy

Kości jednego osobnika, znalezione w pewnym stanowisku, pochodzą często z całkowicie innej okolicy szkieletu niż kości innego osobnika, znalezione gdzie indziej. Dlatego też jedynie niewielki procent spośród tysięcy kości obecnie dostępnych może być w jakimś stopniu użyteczny przy określaniu zmian morfologicznych, które dokonały się w ciągu ostatniego pół miliona lat lub jeszcze dłuższego okresu. Tak się składa, że najlepiej zachowaną częścią szkieletu jest zwykle czaszka, co jest okolicznością pomyślną o tyle, że właśnie na podstawie badania czaszki, zwłaszcza gdy zachowała się również żuchwa oraz zęby, można dowiedzieć się więcej niż badając jakiekolwiek inne kości.

Ostatnie odkrycia dokonane zostały w Afryce, Chinach i Palestynie, równocześnie z dalszymi odkryciami szczątków na Jawie i w Europie. Znaleziska z terenu Afryki obejmują ponad 100 okazów dawnych małpoludów, Australopithecinae, podczas gdy znaleziska chińskie obejmują serię około 40 szkieletów, znalezionych w jaskiniach koło Pekinu i zwanych Pithecanthropus pekinensis, a pierwotnie Sinanthropus pe- kinensis. W Palestynie odkopano w jaskiniach góry Karmel szczątki 12 osobników typu znanego jako Homo neanderthalensis. Niektóre z nich odnoszą się do dokładnie już zbadanego, małpopodobnego i wysoce wyspecjalizowanego typu odkrytego pierwotnie w Neandertalu koło Dusseldorfu, a następnie w Le Moustier we Francji, w okręgu Dordogne. Pozostałe szczątki z góry Karmel są z wyglądu mniej małpopo- dobne i przypominają raczej wcześniejsze znaleziska neandertalskie z Ehringsdorf koło Weimaru i Stein- heim w Wirtembergii. Te mniej wyspecjalizowane czaszki z Niemiec pochodzą z warstw zawierających faunę ciepłego klimatu z ostatniego okresu międzylo- dowcowego, osobnicy zaś o wyraźniejszych cechach ludzkich współcześni byli ostatniemu zlodowaceniu (Wiirm) i powiązani z mamutem, włochatym nosorożcem i innymi ,,lodowcowymi” zwierzętami, charakterystycznymi dla tych czasów. Oba typy ludzi neander- talskich z góry Karmel żyły przypuszczalnie w tym

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>