Durkheim i jego praca

Jak widzieliśmy, socjologia durkheimowska już u swoich podwalin – wówczas gdy Durkheim pracował nad swą programową książką Les régies de la méthode sociologique, mającą wytyczyć metody i zakres badań postulowanych – wychodziła z gotowej, apriorycznej doktryny filozoficzno-społecznej. Doktryna ta zdeterminowała, używając terminu Mannheima, „kąt zainteresowań“ naukowych Durkheima i jego współpracowników, stawiając w centrum badań określone zjawiska rzeczywistości społecznej na przestrzeni dziejów. Konkretny cel, jakim było budowanie więzi moralnej i dyscypliny społecznej we współczesnym Durkheimowi społeczeństwie, skierował jego myśl ku badaniu w drodze porównawczych analiz „istoty społeczeństwa“, wyrażającej się w zjawiskach świadomości społecznej, przymusu społecznego narzucającego się jednostce, w formach prymatu grupy nad jednostką. Świadomość społeczna już od samego punktu wyjścia była badana w swych aspektach integracyjnych, w społeczeństwie jako całości. Durkheim traktował swą aprioryczną doktrynę jako program badań, pragnąc podbudować ją naukowo i udowodnić w ten sposób swe intuicyjne tendencje wprowadzenia ładu i dyscypliny moralnej do współczesnej rzeczywistości. Ów program badań nabierał jeszcze większego znaczenia dla jego uczniów, ponieważ nie dla każdego z nich ideologiczne założenia Durkheima były w równym stopniu oczywiste. Można też powiedzieć, że z biegiem czasu socjologia durkheimowska funkcjonowała już dla wielu badaczy niezależnie od doktryny filozoficzno-społecznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>