Hekataios z Miletu

Hekataios z Miletu nie musiał więc wcale wyimaginować sobie powrotu Argonautów przez Phasis, Ocean południowo-wschodni i Nil. Podstawę dla swojej wersji znalazł on w tradycji, która jako tradycja literacka sięga przynajmniej Hezjoda, lecz która nie zrodziła się z literatury. Początku jej należy szukać w ‚zainteresowaniu kupców i żeglarzy greckich drogami wymiany z odległymi krajami, a także w czynnikach natury politycznej — w cłięci, aby zapewnić sobie prawo pierwszeństwa w miejscach, w których miały powstać kolonie. U podstaw tej tradycji znajdują się pojęcia niewątpliwie bardzo mętne, lecz pojęciom tym odpowiadała rzeczywistość historyczna. Tak samo ma się sprawa z wersją o Dunaju, Eridanie i Rodanie. Zdobywa ona przewagę od chwili, gdy Grecy zaczynają kierować swoje wysiłki ku Adriatykowi, ku Morzu Tyrreńskiemu, ku wybrzeżom liguryjskim i iberyjskim, a szczególnie żywra jest ta tradycja w epoce hellenistycznej, gdy linia Dunaju zyskuje coraz większe znaczenie polityczne. Istniały przyczyny, dla których podobnie było z Tanaisem.

W istocie, chociaż niektóre z wielu rzek płynących z dalekiej północy i wpadających do Pontu są znacznie dłuższe niż Tanais, żadna nie stwarza tak dogodnych, jak on, warunków żeglugi. Borysthenes (Dniepr) pozwala wprawdzie dotrzeć znacznie dalej na północ. Jednakże w dolnym jego biegu znajdują się niebezpieczne porohy, sprawiające, że dopiero powyżej dzisiejszego Kaniowa staje się on użyteczny również i dla statków handlowych, bardzo obciążonych i mało ruchliwych. Porohy przeszkadzają także w żegludze na Tyrasie (Dniestr). Również dno Hipanisu (Boh) na znacznym odcinku usiane jest skałami podwodnymi. Inne rzeki wybrzeża są niewielkie i płytkie, z wyjątkiem Tanaisu nie przychodzą z daleka. Nic przeto dziwnego, że od epoki bardzo wczesnej Tanais odgrywał stale rolę głównej drogi rzecznej handlu, docierającego w głąb krajów, położonych na północ od Morza Czarnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>