Kwestia istnienia i rozwoju gmin muzułmańskich w Chinach

Kwestia istnienia i rozwoju gmin muzułmańskich w Chinach posiada nie tylko teoretyczne znaczenie. Propaganda islamizmu konkuruje już zwycięsko z wysiłkami misjonarzy wyznań chrześcijańskich w Indiach i Afryce i przewidzieć już można chwilę, gdy nie tylko północ, ale i cały środek Czarnego Lądu stanie pod sztandarem Proroka. O ils na Dalekim Wschodzie islamizm rozszerzać się zacznie z tą samą nieprzepartą siłą, świat chrześcijański i cywilizacja zachodnia mogą być kiedyś zgniecione jak w kleszczach.

Toteż misja naukowa francuska majora d’Olonne, wyprawiona w r. 1906 do Chin z ramienia rządu francuskiego, miała sobie polecone zwrócenie szczególnej uwagi na muzułmanów chińskich. Misja spędziła trzy lata w prowincjach przez nich zamieszkałych. Owoce swej pracy ogłosiła ona najpierw częściowo w ,.Revue du Monde Musulman“ z roku ubiegłego, a obecnie zebrała je w tom osobny.

W Chinach właściwych muzułmanie zamieszkują prowincje Jun-nan, Szen- si, Seu-czuan, Kan-su. (Istnieje prócz tego gmina mahometańska w Pekinie). W każdej z wymienionych prowincji jest ich zaledwie kilka tysięcy rodzin.

Niedawno jeszcze stanowili oni groźną potęgę. W połowie wieku ubiegłego w Jun-nanie wybuchło powstanie części ludności muzułmańskiej, z którym rząd pekiński uporał się jedynie dzięki pomocy drugiego jej odłamu. Ogień zagaszono potokami krwi i siłę mahometan złamano. Dziś są oni, nominalnie przynajmniej, lojalnymi obywatelami państwa.

Ale rząd pekiński obawia się widocznie powstania nowych rozruchów. Stara się bowiem wojowniczych mahometan pozyskać sobie przez dopuszczenie ich do władzy, mimo ich małej liczby. Dużo ich jest zwłaszcza w wojsku: w Jun- nanie są całe brygady, w których wszyscy dowódcy i ogromna większość żołnierzy są mahometanami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>